CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ

Phạm Xuân Khang đăng lúc 10/07/2023 08:16. Phạm Xuân Khang đã sửa (Ảnh đại diện, Nội dung) lúc 11/07/2023 07:02. xem:448
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ CUNG TIẾN XÂY DỰNG NHÀ THỜ
Đơn vị: đồng

TTHỌ TÊNĐỊA CHỈĐỜISỐ TIỀN
GHI CHÚ
1Ông Phạm Hồng ĐứcHà Nội1010.000.000
2Anh Phạm Minh ĐứcTP. Hồ Chí Minh12150.000.000
3Anh Phạm Quang ThiềuHà Nội12100.000.000
4Gia đình ông Phạm Văn KhuêLàng Tiền105.000.000
5Gia đình ông Phạm Văn HiểnQuảng Ninh111.500.000


Bình luận ( 0 )
CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỔ 10/07 2023 08:16, xem:448
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ CUNG TIẾN XÂY DỰNG NHÀ THỜ Đơn vị: đồng ...
.