THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC VỊ QUYỀN TRƯỞNG HỌ - DÒNG HỌ PHẠM ĐỨC

Phạm Tiến Dũng đăng lúc 28/09/2023 02:58. Phạm Tiến Dũng đã sửa (Nội dung) lúc 28/09/2023 03:00. xem:456
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC VỊ QUYỀN TRƯỞNG HỌ

Kính gửi các cụ, các ông, các bà, anh em trong Dòng họ!
Thể theo nguyện vọng của ông Phạm Văn Hinh, Quyền trưởng họ về việc xin chuyển giao chức vị Quyền Trưởng họ. Lý do ông Phạm Văn Hinh tuổi đã cao, sức không còn khỏe và con trai trưởng là anh Phạm Văn Hân cũng đã đủ điều kiện để đảm đương chức vị Quyền Trưởng họ.
Ngày 06 tháng 8 năm Quý Mão (tức là ngày 20 tháng 9 năm 2023) Dòng họ đã họp thảo luận về đề nghị của ông Phạm Văn Hinh. Toàn Họ đã chấp thuận chuyển giao chức vị Quyền Trưởng họ.
Kể từ ngày 06 tháng 8 năm Quý Mão (tức là ngày 20 tháng 9 năm 2023), ông Phạm văn Hân giữ chức vị Quyền Trưởng họ.
Ban Tổ chức việc họ thông báo đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em trong Dòng họ được biết.


Bình luận ( 0 )
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC VỊ QUYỀN TRƯỞNG HỌ Kính gửi...
.